miércoles, 30 de noviembre de 2011

el ateneu unio ateneu fontova (DOLOS)

el ateneu un sinvol per tot el poble  i per mi on es feia moltas obras de teatre tin un record mol bo per mi va se una epoque mol maque i penso que per toc el poble  ben fe obras mol bones  per ejemple el hostal de la gloria  terra baja la filla del carmesi ....dolos

No hay comentarios:

Publicar un comentario